REG

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2023 FÖR JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

FÖRSTA KVARTALET 2023

 

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 0 (3)
  • Resultatet före skatt uppgick till TSEK -13 519 (-10 763)
  • Resultat per aktie var SEK -0,12 (-0,36)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -7 245 (-9 459)

 

 

"Vi har kommit till en punkt där vi börjat skörda frukten av många års arbete. Med den stoltheten i ryggen kommer vi vara än mer kommunikativa för att alla som hjälpt till också skall få känna den stolthet de förtjänar nu när vi steg för steg närmar vi oss ett genombrott".

Dean Tosic, vd JonDeTech

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, Tel: +46 73 99 48 570, E-mail: [email protected]

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida:  https://www.jondetech.se/investors/finansiella-rapporter/

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70