REG

Delårsrapport januari - mars 2022 för JonDeTech Sensors AB (publ)

JonDetech hade under första kvartalet starkt fokus på att färdigställa produktionslinan med komplett fabless-struktur hos VarioPrint och parallellt vidareutveckla kritiska delprocesser i produktionen.

Bolaget påbörjade även ett arbete för att snabbare kommersialisera bolaget genom att bredda produktportföljen.

 

FÖRSTA KVARTALET 2022

 

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 3 (0)
  • Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -10 763 (-7 230)
  • Resultatet per aktie var SEK -0,36 (-0,27)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -9 459 (-5 870)

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10