REG

Rättelse: Valberedningens förslag till om- och nyval av styrelseledamöter i Infrea AB

Rättelsen i detta pressmeddelande kompletterar omvalen av styrelseledamöter jämfört med tidigare meddelande.

Valberedningen för Infrea AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 11 maj 2022 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt ordförande.

Efter sedvanlig beredning har valberedningen beslutat att föreslå årsstämman (i) att omval sker av styrelseledamöterna Erik Lindeblad, Pontus Lindwall, Tomas Bergström, Sören Bergström och Helene Willberg, (ii) att nyval sker av styrelseledamot Charlotte Bergman och (iii) att till ordförande omväljs Tomas Bergström.

Charlotte Bergman har arbetat mer än 30 år i bygg- och anläggningsbranschen, bl.a. i ett flertal ledande positioner inom NCC-koncernen, som VD för Strängbetong och för ELU Konsult.

Charlotte Bergman är styrelseledamot i FastPartner och Byggmästare Anders J Ahlström och styrelseordförande i Svefa samt Innovationsföretagen inom Almega. Hon är även styrelseledamot i Almega och Svenskt Näringsliv, samt tidigare styrelseledamot i Svevia och Sandbäcken gruppen.

Tomas Bergström, valberedningens föreslagna styrelseordförande för Infrea säger:

- Infrea är ett attraktivt hem för många drivna entreprenörer som vill ta nästa steg i sin utveckling. Bolagen i koncernen, nutida och framtida, har goda förutsättningar för tillväxt och värdeskapande när hundratals miljarder ska investeras i den svenska infrastrukturen under många år framöver.

For mer information:

Marcus Trummer, valberedningen, +46 (0)70 896 95 93
Tomas Bergström, ordförande, +46 (0)70 317 80 92
Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80