Pressmeddelanden

REG
Infrea AB publicerar tillägg till prospekt med anledning av offentliggörande av årsredovisning EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ,...
REG
Kallelse till årsstämma 2024 Aktieägarna i Infrea AB ("Infrea") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2024 klockan 15.00 på Sergelkonferensen, Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 i Stockholm.
REG
Infreas årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 är publicerad Nu finns Infreas årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 tillgänglig digitalt på investor.infrea.se/finansiella-rapporter/. På investor.infrea.se/finansiella-rapporter...
REG
Infrea AB offentliggör slutligt utfall i företrädesemission, vilket motsvarar tidigare offentliggjort preliminärt utfall om 130 procent teckning EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ,...
REG
Infrea AB:s företrädesemission övertecknad med cirka 30 procent enligt preliminärt utfall EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ,...
Infrea fortsätter bygga Sveriges Infrastruktur Scandinavian Roadconstruction erhåller uppdrag av Trafikverket att förstärka väg 57 mellan Gnesta och Järna. Arbetet med väg 57 pågår under 30 månader med start i sommar och uppd...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsstämma 2024 Årsstämma
Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80