Pressmeddelanden

REG
Kallelse till årsstämma 2023 Aktieägarna i Infrea AB ("Infrea") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00 på Radison Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, 111 20 i Stockholm.
REG
Infrea förstärker sin position i Mellansverige - förvärvar Scandinavian Roadconstruction Infrea har idag ingått avtal om att förvärva aktierna i Scandinavian Roadconstruction AB. Bolaget har en framgångsrik historik av kvalitativt utförande av mark- och anläggningsen...
REG
Valberedningens förslag till omval av styrelseledamöter i Infrea AB Valberedningen för Infrea AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 11 maj 2023 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt ordförande....
REG MAR
Martin Reinholdsson ny VD och koncernchef i Infrea Infrea har anställt Martin Reinholdsson som ny VD och koncernchef för Infrea AB respektive koncernen. Martin Reinholdsson har under snart 25 år haft olika befattningar inom Vatte...
REG MAR
Infrea presenterar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022 Fjärde kvartalet 2022 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 701,0 Mkr (440,0), en ökning med 59,3 procent. Organisk tillväxt stod för 46,4 procentenheter av ökningen. • EBIT...
REG
Infrea inrättar ny funktion och tillsätter ny CFO Jonas Olsson, nuvarande CFO, tillträder en nyinrättad befattning som Chef för Verksamhetsutveckling i Infrea. Till ny CFO utses Johan Garmstedt, idag ansvarig för M&A.
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsredovisning 2022 ÅRSREDOVISNING
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsstämma 2023 ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT
Bokslutskommunike 2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80