REG
Infrea AB publicerar tillägg till prospekt med anledning av offentliggörande av årsredovisning EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ,...
REG
Kallelse till årsstämma 2024 Aktieägarna i Infrea AB ("Infrea") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2024 klockan 15.00 på Sergelkonferensen, Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 i Stockholm.
REG
Infreas årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 är publicerad Nu finns Infreas årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 tillgänglig digitalt på investor.infrea.se/finansiella-rapporter/. På investor.infrea.se/finansiella-rapporter...
REG
Infrea AB offentliggör slutligt utfall i företrädesemission, vilket motsvarar tidigare offentliggjort preliminärt utfall om 130 procent teckning EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ,...
REG
Infrea AB:s företrädesemission övertecknad med cirka 30 procent enligt preliminärt utfall EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ,...
Infrea fortsätter bygga Sveriges Infrastruktur Scandinavian Roadconstruction erhåller uppdrag av Trafikverket att förstärka väg 57 mellan Gnesta och Järna. Arbetet med väg 57 pågår under 30 månader med start i sommar och uppd...
REG
Infrea AB offentliggör prospekt med anledning av fullt garanterad företrädesemission EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ,...
REG
Extra bolagsstämma i Infrea AB har godkänt styrelsens beslut om att genomföra fullt garanterad företrädesemission om 83 MSEK EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ,...
REG
Valberedningens förslag till omval av styrelseledamöter i Infrea AB Valberedningen för Infrea AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 15 maj 2024 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt ordförande....
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Infrea AB Aktieägarna i Infrea AB ("Bolaget"), org.nr 556556-5289, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 mars 2024 klockan 15.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturega...
REG MAR
Styrelsen för Infrea AB har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 83 MSEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ,...
REG MAR
Infrea presenterar bokslutskommuniké 2023 Fjärde kvartalet 2023 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 618,3 Mkr (701,0), en minskning med 11,8 procent. Förvärvad tillväxt utgjorde 4,4 procentenheter och den organisk...
Infreas dotterbolag Jonab erhåller uppdrag att modernisera två stora återvinningscentraler i Skåne till ett värde om ca 50 MSEK "… lägger grunden för Sveriges infrastruktur" - Så lyder vår slogan som faktiskt ligger mycket nära sanningen. Runt omkring oss finns ett ständigt behov i samhället av underhåll,...
REG MAR
Infrea presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2023 Tredje kvartalet 2023 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 528,6 Mkr (557,3), en minskning med 5,1 procent. Förvärvad tillväxt utgjorde 4,6 procentenheter och den organiska...
REG
Infreas valberedning tillsatt Årets valberedning inför årsstämman 2024 har tillsatts i enlighet med de instruktioner som beslutades av årsstämman 2023.
Martin Reinholdsson har tillträtt som ny VD och koncernchef i Infrea Martin Reinholdsson har den 1 september tillträtt som ny VD och koncernchef för Infrea AB respektive koncernen, och i samband med detta återgår tf VD och koncernchef Charlotte Be...
REG
Överlåtelse av egna aktier i Infrea AB (publ) Styrelsen i Infrea AB (publ) ("Infrea" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat att överlåta 111 982 aktier i Infrea till Gör...
REG MAR
Infrea presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2023 Andra kvartalet 2023 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 568,8 Mkr (575,2), en minskning med 1,1 procent. Förvärvad tillväxt utgjorde 3,2 procentenheter och organisk tillv...

Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80