REG

Överlåtelse av egna aktier i Infrea AB (publ)

Styrelsen i Infrea AB (publ) ("Infrea" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat att överlåta 111 982 aktier i Infrea till Göran Martinsson till ett pris om 17,86 kronor per aktie. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna överlåts som en del av köpeskillingen avseende Bolagets förvärv av Scandinavian Roadconstruction AB där Göran Martinsson var en av säljarna. För ytterligare information om förvärvet av Scandinavian Roadconstruction, se pressmeddelanden från 22 mars 2023 och 2 maj 2023. Priset per aktie motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för aktien enligt den officiella kursstatistiken från Nasdaq Stockholm under perioden som löpte 20 handelsdagar före den tredje handelsdagen före dagen för beslutet om överlåtelsen.

Efter överlåtelsen innehar Bolaget 104 818 egna aktier.

Stockholm 2023-08-31

För mer information:

Charlotte Bergman, tf VD och koncernchef, +46 8 401 01 80

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus med rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: https://investor.infrea.se/


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80