Infreas dotterbolag Jonab erhåller uppdrag att modernisera två stora återvinningscentraler i Skåne till ett värde om ca 50 MSEK

"… lägger grunden för Sveriges infrastruktur" - Så lyder vår slogan som faktiskt ligger mycket nära sanningen. Runt omkring oss finns ett ständigt behov i samhället av underhåll, förbättringar och behov av ny infrastruktur. Detta rör sig om nya skolor, gång- och cykelvägar men även sådant vi inte ser och tänker på till exempel avlopp och byten av rör och ledningar. Modernisering av återvinningscentraler är bra exempel på samhällsbehov som måste tillgodoses.

Infreas dotterbolag är sedan en tid tillbaka även involverat i bland annat:
- Upprustning av garagen Harholmen 8 och Tumstocken 11 för allmännyttan i Stockholm för 50-årig utökning av livslängden. (DUO Asfalt)
- Ny gång och cykelport under järnvägen i Mora (Markentreprenader Östersund)
- Upprustning av rörledningar under Eriksbergs köpcentrum i Göteborg (Cleanpipe)

"Inte sällan sker ovanstående med specialmetoder där flera kompetensområden behövs för att göra arbetet både säkert och kostnadseffektivt. Infreas dotterbolag finns där samhället finns och alltid kommer finnas. Det är en del av vår affärsidé helt enkelt!" säger Martin Reinholdsson, VD och Koncernchef Infrea

För mer information:
Martin Reinholdsson, vd och koncernchef, +46 70 539 67 92

Om Infrea:
Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att dotterbolagen står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Infrea AB
____________________________________________________________________________

Kungsgatan 35
SE-111 56 Stockholm
infrea.se

Telefon: +46 (0)8 401 01 80

E-post: [email protected]

Org.nr: 556556-5289

Styrelsens säte: Stockholm


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80