Infreas dotterbolag Jonab bygger motorvägsetapp på E4 söder om Ljungby

Trafikverket har tilldelat Jonab entreprenadkontraktet för etappen E4 Ljungby - Kånna inom Ljungby kommun. Entreprenadarbetena startar i höst och pågår fram till sommaren 2025. Ordervärdet uppgår till ca 217 Mkr.

Etappen E4 Ljungby - Kånna är den sista delen av E4:an mellan Stockholm och Malmö som byggs ut till motorvägsstandard. Vägetappen är 7 km lång och omfattar om- och nybyggnad av befintlig 2+1 väg till motorväg, ombyggnad av trafikplats Ljungby Södra samt om- och nybyggnad av två broar längs vägsträckan.

"Det är glädjande att Infreas största dotterbolag Jonab återigen har fått Trafikverkets förtroende att bygga ny motorväg. Den färdiga vägsträckan kommer bidra till en säkrare trafikmiljö och bättre framkomlighet för trafikanterna på E4:an", säger Charlotte Bergman, tillförordnad VD och koncernchef i Infrea.

För mer information:

Charlotte Bergman, tf VD och koncernchef, +46 8 401 01 80

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus med rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80