Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen och Cija Tank har vunnit varsitt kommunavtal

Asfaltsgruppen lyckas återigen vinna beläggnings- och återställningsavtal till Norrköpings kommun. I avtalet ingår även beläggningar till Norrköpings Hamn som är ett kommunalägt bolag.

- Avtalet är en viktig del av Asfaltsgruppens verksamhet i Östergötland. Det möjliggör att vi kan säkra en tydlig närvaro på marknaden kring Norrköping och tillmötesgå, inte bara Norrköpings kommun, utan även andra kunder med hög service, säger Alfred Carinder, vd på Asfaltsgruppen.

Avtalet började gälla 20 december 2021 och gäller ett år med möjlighet till förlängning med 1 +1 år. Asfaltsgruppen har haft beläggningskontraktet med Norrköpings kommun under de senaste nio åren och de senaste åren har omsättningen legat mellan 50-55 miljoner per år.

Cija Tank AB vann igen en betydelsefull upphandling med Nacka vatten och avfall AB. Avtalet löper under fem år med chans till förlängning efter avtalstidens slut.

- Vi är väldigt glada över att återigen ha fått förtroendet av Nacka vatten och avfall då de är en viktig kund för oss både nu och i framtiden. Affären innebär att vi kan fortsätta utveckla Cija Tank och ytterligare stärka vår position på marknaden, säger Patrik Hoff, vd på Cija Tank.

Det nya avtalet startar 1 april 2022 och kommer att pågå i fem år. Då bolaget vann upphandlingen även 2015 innebär det att de kommer att ha haft uppdraget i sin regi i minst 12 år i rad. Efter avtalstiden finns även chans till en förlängning på två år, vilket Cija Tank lyckades med även 2015. Värdet på affären är initialt cirka 20 MSEK. Uppdraget innefattar insamling av slam och fett inom Nacka kommun samt slamtömningar på öar med båtförbindelse.

- Återigen visar våra dotterbolag styrkan på deras lokala marknader. Dessa två ramavtal är viktiga att ha som en grund att bygga på, så det är glädjande besked med förnyelsen av dessa avtal, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea.

För mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Vi är en industri-grupp som strävar efter att underhålla och förbättra Sveriges infrastruktur tillsammans med våra dotterbolag. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att entreprenören är i centrum och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80