REG

Infreas årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 är publicerad

Nu finns Infreas årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 tillgänglig digitalt på investor.infrea.se/finansiella-rapporter/.

På investor.infrea.se/finansiella-rapporter/ finns det möjlighet att ladda ner årsredovisningen 2023. Årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen finns även tillgänglig i European Singel Electronic Format (ESEF).

Infrea har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen. För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan en tryckt årsredovisning beställas genom att kontakta Infrea på [email protected] eller Infrea AB, Kungsgatan 35, 111 56 Stockholm.

För mer information:

Johan Garmstedt, CFO och IR, [email protected], +46 8 401 01 80

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 april 2024 kl. 08:30 CEST.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft.
För oss är det viktiga att dotterbolagen står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA.
Mer information: www.infrea.se

Infrea AB

___________________________________________________________________________________________________________________

Kungsgatan 35

Telefon: +46 (0)8 401 01 80        

Org.nr: 556556-5289

SE- 111 56 Stockholm

E-post: [email protected]                 

Styrelsens säte: Stockholm

www.infrea.se

 

 


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80