REG

Infrea utser Jonas Olsson till ny CFO

Infrea har utsett Jonas Olsson till ny CFO samt till medlem i koncernledning för Infrea. Han tillträder den 24 oktober 2022.

Närmast kommer Jonas Olsson från Gunnar Karlsen Sverige, där han varit verksam som CFO i över 11 år och varit med och byggt upp den svenska verksamheten. Jonas Olsson är 54 år och bor utanför Stockholm och hans karriär började hos Industrivärden som analytiker under åtta år, vilket gav honom en god insikt i en rad olika industrisegment och dess drivkrafter. Dessutom besitter Jonas Olsson stor erfarenhet av att utveckla, effektivisera samt att styra finansiell och operativ rapportering. Vidare har han goda meriter av att förvärva bolag och integrera dessa i bolagsstrukturer.

- Både jag och Styrelsen är glada att kunna välkomna Jonas Olsson till Infreas koncernledning. Han har många fina erfarenheter med sig från tidigare roller som jag ser att Infrea kommer att kunna dra stor nytta av, säger Tony Andersson, Vd och koncernchef Infrea.

- Infrea är ett spännande bolag som är på en resa att bygga upp en stark industrigrupp, något jag även gjorde i min senaste roll och som är en drivkraft för mig. Att gruppen verkar i en sektor som över tid är stabil relativt i de tider vi lever i nu känns tryggt. Jag ser fram emot att tillsammans med hela gruppen fortsätta på inslagen väg för Infrea, säger Jonas Olsson.

För mer information:

Tony Andersson, Vd och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 80

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att våra dotterbolag står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80