INFREA stärker sitt erbjudande till kundbasen inom affärsområdet AVA (avfall, vatten, avlopp)

INFREAS dotterbolage Cleanpipe Sverige AB och Rörteknikgruppen AB ingår ett strategiskt avtal om samarbete inom affärssegmentet Relining. Cleanpipes årsomsättning inom Relining beräknas uppgå till 15 MSEK och samarbetsavtalet förväntas leda till ökad produktionskapacitet. Avtalet träder i kraft från den 5 april 2018.

Rörteknikgruppen (RTG) blir partner till Cleanpipe och kommer att ta ett helhetsansvar för utförandet av reliningprojekt inom Cleanpipes kundavtal. Detta ses som en naturlig utveckling då Cleanpipe samarbetat med RTG under flera år.

- Rörteknikgruppen kommer som vår partner att vidareutveckla teknik, produktionsledning och bemanning. Kunderna kommer att möta Cleanpipes varumärke, med de kvalitets- och garantikrav som föreligger. Förändringen kommer helt enkelt att leda till flera förbättringar för våra kunder, berättar Patrik Lindell, Marknads- och Försäljningschef på Cleanpipe.

Samtidigt kommer Cleanpipes kunder att känna igen merparten av de tekniker de är vana vid att Cleanpipe erbjuder. För sälj- och kundkontakter sker inga förändringar utan dessa sköts liksom tidigare av Cleanpipes marknads- och produktionsorganisation.

- Vi har stora förhoppningar på samarbetet och ser fram emot en god tillväxt och utveckling inom området, säger Lindell.

- Vi på Rörteknikgruppen är tacksamma för förtroendet att utföra relining som partner till Cleanpipe. Vår kunskap och erfarenhet inom både utförande och projektledning inom relining, tillsammans med Cleanpipes goda rykte och kundkrets kommer bli ett utmärkt partnerskap. Vi hoppas och tror på ett långt samarbete, säger Jimmy Freidlitz, delägare RTG.

Stockholm 2018-04-05

För mer information, vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD
[email protected]
08-401 0181

Om INFREA
INFREA är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential. Bolaget är för närvarande verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden; brandsäkerhet genom dotterbolaget BST Brandskyddsteamet AB, mark och anläggning genom dotterbolaget Asfaltsverket Öst AB samt infrastruktur genom dotterbolagen CLEANPIPE Sverige AB och Cija Tank AB. INFREAs fortsatta tillväxt kommer att bestå i en kombination av organisk tillväxt, kompletterande förvärv av bolag inom befintliga affärsområden samt adderande av ytterligare affärsområden genom att förvärva bolag med liknande karaktär och marknadsförutsättningar. Affärsområdena utgörs av enskilda verksamheter med egna varumärken och planeras bibehålla denna struktur, även för tillkommande affärsområden.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80