REGMAR

Infrea stärker sin närvaro i Stockholm och Uppsala genom förvärv av Upplands Markentreprenader

Infrea har idag förvärvat och tillträtt 100 procent av aktierna i Upplands Markentreprenader AB (UMEAB). UMEAB har en stark marknadsposition i Storstockholm genom gedigen historik och kunskap inom mark och anläggningsentreprenader.

UMEAB, en komplett markentreprenör, vars intäkter senaste räkenskapsåret uppgick till cirka 105 Mkr med ett rörelseresultat om cirka 9 Mkr. Bolaget har sedan grundandet 2014 byggt upp en stark närvaro i Storstockholm, där erbjudet består av tjänster relaterat till mark & anläggningsentreprenader. Köpeskillingen (på kassa och skuldfri-basis) för aktierna i bolaget uppgår till cirka 33 Mkr plus eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 9 Mkr. Förvärvet finansieras med egna medel, cirka 8,5 Mkr i säljarrevers som senare avses kvittas mot Infrea-aktier och externa lån. Förvärvet slutfördes idag den 7 januari 2022 då signering och tillträde skedde samma dag.

- Det känns väldigt tillfredställande att börja året med ytterligare ett bra tillskott till Infrea-gruppen. Upplands markentreprenaders VD och grundare Martin Arnesson har byggt upp ett gediget och starkt företag. Gemensamt ser vi positivt på framtiden och att tillsammans med Martin och övriga Infrea-bolag i regionen fortsätta utveckla UMEAB tillsammans, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea

- För mig var det viktigt att hitta en ägare som verkligen kan branschen och som är fokuserade på mark- och anläggning. Infrea har ett driv att utveckla bolaget vidare och det här känns därför perfekt för mig och övriga anställda. Jag ser många fördelar med att komma in i ett större sammanhang. Under de senaste åren har UMEAB vuxit avsevärt genom en utökad kundkrets, och det ska bli väldigt spännande att tillsammans med Infrea aktivt jobba för att fortsätta ta större andel av Stockholmsmarknaden, säger Martin Arnesson, nuvarande VD och säljare av Upplands Markentreprenader AB.

For mer information:
Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom ovanstående kontaktpersons forsorg, for offentliggörande den 7 januari 2022 kl. 12:00 CET.

Om Infrea:
Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80