REG

Infrea slutför förvärvet av Scandinavian Roadconstruction, blir gruppens 15e dotterbolag

Infrea meddelade 2023-03-22 att avtal ingåtts om att förvärva aktierna i Scandinavian Roadconstruction AB, och idag har Infrea tillträtt 100 procent av aktierna. Bolaget har en framgångsrik historik av kvalitativt utförande av mark- och anläggningsentreprenader i Mellansverige, Stockholm och längs norrlandskusten.

Scandinavian Roadconstruction är en fullständig tjänsteleverantör inom mark- och anläggningssektorn vars omsättning under senaste 12-månaders perioden uppgick till cirka 90 Mkr med ett rörelseresultat om cirka 7 Mkr. Familjebolaget grundandes 2014 och har tack vare gedigen erfarenhet, kvalitet och effektivitet etablerat sig som en framstående aktör på marknaden.

- Vi är glada att från och med idag välkomna Scandinavian Roadconstruction och dess medarbetare till Infrea. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med bolagets ledning för att bygga vidare på den fina utvecklingen som bolaget visat upp under senare år, säger Charlotte Bergman, tf vd och koncernchef Infrea.

Stockholm 2023-05-02

För mer information:

Charlotte Bergman, tf vd och koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 80

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus med rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80