REG

Infrea har, genom Siljan Schakt, tillträtt aktierna i Anläggarteamet i Hälsingland AB

Som meddelades 2021-04-22 förvärvar Infrea 100 procent av Anläggarteamet i Hälsingland AB. Idag 2021-05-03 slutfördes affären via att Siljan Schakt tillträtt aktierna.

Bolaget tillträddes idag den 3 maj 2021 och kommer att ingå i Infreas räkenskaper från och med idag. Detta förvärv beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om cirka 50 MSEK. Köpeskillingen (på kassa- och skuldfri basis) uppgår till cirka 30 MSEK och genomförs utan möjlig tilläggsköpeskilling. Förvärvet finansieras med egna medel och externa lån.

- Vi är väldigt glada att få in Anläggarteamet i Infrea-gruppen. Förvärvet är ett led i Infreas strategi att stärka gruppen både geografiskt och kompetensmässigt. Vi ser med spänning fram emot att se samarbetet mellan Anläggarteamet och Siljan Schakt i regionen, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea.

Stockholm 2021-05-03

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post [email protected], ar bolagets Certified Adviser. Mer information: infrea.se.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80