Infrea fortsätter bygga Sveriges Infrastruktur

Scandinavian Roadconstruction erhåller uppdrag av Trafikverket att förstärka väg 57 mellan Gnesta och Järna. Arbetet med väg 57 pågår under 30 månader med start i sommar och uppdraget uppgår till 199MSEK i utvärderad anbudssumma.

Infreakoncernen har de senaste månaderna erhållit flera spännande och viktiga uppdrag som bidrar till att förbättra Sveriges infrastruktur. Arbetet på väg 57 åt Trafikverket är ett bra exempel på det, där vägsträckan har en historia av olyckor och är flitigt trafikerad.

"Vi gläder oss mycket åt ett så fint och viktigt projekt som väg 57 är, med ombyggnation och förstärkning av vägen samt närliggande gång och cykelväg. Det här passar oss både i tid, omfång och naturligtvis som kompetent entreprenör för vägbyggen" säger Göran Martinsson VD Scandinavian Roadconstruction AB.

Martin Reinholdsson, VD för Infrea koncernen fortsätter med att "projektet är ett bra exempel på när flera av våra kompetenser kommer till användning. Vägbygge med trafikanordningsplaner, fräsning och läggning av egenproducerad asfalt tillsammans med säkerhet och kvalitetstänk - en kombination som passar oss perfekt"

Infrea genomför just nu en företrädesemission med teckningsperioden 25 mars till 8 april med motivet att bland annat ha finansiella muskler för att ingå och genomföra denna typ av projekt. Under hösten startade dotterbolaget Jonab ett liknande projekt på E4an utanför Ljungby.

För mer information:

Martin Reinholdsson, vd och koncernchef,  [email protected], +46 (0)8 401 01 80

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att dotterbolagen står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA.
Mer information: www.infrea.se

Infrea AB

_________________________________________________________________________________________

Kungsgatan 35                                Telefon: +46 (0)8 401 01 80                                      Org.nr: 556556-5289
SE-111 56 Stockholm                     E-post: [email protected]                                               Styrelsens säte: Stockholm
www.infrea.se                                


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80