Infrea bjuder in till investerarlunch

Genom att bjuda in till investerarlunch vill Infrea skapa insikt gällande marknadens utveckling och kring våra framtida visioner.

Vi kommer under lunchen fokusera på hur utvecklingen av marknaden inom infrastruktur ser ut. Vi berättar också om vår vision inför framtiden - varför vi avyttrade BST Brandskyddsteamet och om avvecklingen av affärsområdet Brandskydd.

Infreas ledning samt Styrelseordförande Urban Sturk deltar och VD Tony Andersson leder samtalet.

r och var:

Den 12 juni 2019 klockan 12.00-14.00

Hos Mangold, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm

Anmälan är obligatorisk och ska vara oss tillhanda senast 5 Juni 2019 till [email protected] med:
namn, e-post, telefonnummer samt vad du representerar.

Glöm inte att ange eventuellt behov av specialkost/allergier.

For mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie ar noterad pa Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-post [email protected], ar bolagets Certified Adviser. infrea.se


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80