Flera stora projekt till Asfaltsgruppen stärker INFREA inom mark och anläggning

Asfaltgruppen har vunnit fyra stora anläggningsprojekt i Linköping och Motala med ett totalt ordervärde på drygt 4,6 miljoner kronor. Samtliga projekt skall utföras under 2018.

- Vi ser en stark efterfrågan just nu på våra tjänster inom mark och anläggning. Det byggs mycket och då behövs asfaltsarbeten till infrastrukturen. De här nya projekten är samtliga nyetableringsprojekt, säger Carl Johan Jürss, VD Asfaltsgruppen.

Asfaltsprojekten är anläggning vid det nya bostadsområdet Vikingstad, Bankeberg i Linköping; ny Byggmax- anläggning i Motala; ny gång och cykelväg till Brokindsleden i Linköping samt det största projektet som är vid en ny lagerbyggnad i Köpetorp, Linköping.

- Det är glädjande att se hur vi fortsätter att vinna nya projekt när samhällen där vi finns fortsätter att växa. Mark och anläggning är en viktig del både vid nybyggnation som här, samt vid underhåll av befintlig struktur, säger Tony Andersson, VD INFREA.

Stockholm 2018-04-27

För mer information:
Carl Johan Jürss, VD Asfaltsgruppen, 070-565 47 78
Tony Andersson, VD INFREA, 08-401 01 81

Om Asfaltsgruppen:
INFREAs dotterbolag Asfaltsgruppen har kompetens att ta hand om hela kedjan vid mark- och anläggningsarbeten. Bolaget har egen tillverkning av asfaltmassa vilket möjliggör stor flexibilitet och kontroll. Kunderna köper både markarbeten och beläggningsarbeten och finns bland privata fastighetsägare, statliga organisationer, kommuner och landsting, industrier samt villaägare. www.asfaltsgruppen.se


Om INFREA: 
Industrigruppen INFREA (publ) är noterade på Nasdaq First North. Med tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur drivs verksamheten inom affärsområdena är Mark och Anläggning, AVA (Avfall, vatten, avlopp) och Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential, växa geografiskt samt att fortsätta att utveckla ägda bolag genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser på First North. www.infrea.se


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80