REG

Infrea:s årsredovisningen och hållbarhetsredovisning för 2021 är publicerad

Nu finns Infreas årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 tillgänglig digitalt på investor.infrea.se/finansiella-rapporter/.

investor.infrea.se/finansiella-rapporter/ finns det möjlighet att ladda ner årsredovisningen 2021. Årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen finns i år även tillgänglig i European Singel Electronic Format (ESEF).

Infrea har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen. För den som saknar möjlighet att ta el av årsredovisningen digitalt kan en tryckt årsredovisning beställas genom att kontakta Infrea på [email protected], Infrea AB Gamla Brogatan 34, 111 20 Stockholm.

For ytterligare information, vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD och Koncernchef, +46 (0)8 401 01 80
Henrik Nordin, CFO och IR, +46 (0)8 401 01 80

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2022 kl 08.30 CET.

Om Infrea:
Infrea ar en industrigrupp som tillsammans med våra dotterbolag underhaller, forbattrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affarsomradena Mark & Anlaggning samt Vatten & Avlopp forvaltar och utvecklar vi bolag med lokal narvaro och stark entreprenorskraft. For oss ar det viktiga att våra dotterbolag star i fokus och far ratt forutsattningar att vaxa och fortsatta utvecklas. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80