Mitt första VD-brev

Imsys' nya VD presenterar sina tankar om nya produktfamiljen, kundfokuset samt hans första två månader på jobbet.

Detta är mitt första VD-brev för Imsys och jag började min tjänst för snart två månader sedan. Mitt fokus i dessa 'VD-brev' (ca ett per månad) kommer vara den kommande 12-månadersperioden och jag vill berätta vad för taktiska samt strategiska beslut vi tar som företag.

Målet (och mitt uppdrag) är att göra Imsys till ett hälsosamt och starkt företag som står på egna ben. Mitt fokus har denna första tid varit på att lära känna mina kollegor, få in ny energi och lagkänsla på företaget samt analysera vart vi skall.

Mitt första beslut 'dag ett' var inriktade på kontoret som arbetsplats, städa och göra det till en effektiv och välkomnande arbetsplats efter 2+ år av Corona. Alla måste numera vara på plats: tisdag, onsdag och torsdag med möjlighet att arbeta från annat ställe på måndagar och fredagar.

Jag märker redan nu hur alla, inte bara, arbetar effektivare utan att det också är en så mycket trevligare miljö. Vi hade en kick-off i mitten av oktober där vi introducerade våra nya mål, värderingar, vår nya grafisk identitet, säljfokus samt gemensam lunch.

Vår stora arbetsfokus nu annars är helt och hållet på att färdigställa vår nya produktfamilj IM4000. Målet är att ha en ny produkt i slutet av november månad; en produkt att kunna visa upp för marknaden, besöka kunder med och skicka ut i världen för att få kvitto på hur långt i framkant vår teknik är. Jämfört med IM3000 är detta en s k "dual core"-processor som är mer komplett, LLVM baserad, med mjukvarustack och med en mer agnostisk teknologi, dvs den öppnar upp för en större marknad och en bredare spelplan för Imsys och fler kundapplikationer.

Slutligen arbetar vi hela tiden på att rekrytera och vi har redan utökat teamet med fler seniora och disputerade talanger inom Imsys kärnområden. Dessa kommer vara starkt bidragande medlemmar av företaget och det nya lagbygget vi arbetar på. Nya resurser har också tagit plats i vår styrelse och jag ser fram emot att samarbeta nära även dem framgent.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Wrn, Verkställande Direktör
[email protected] +46 703 228 663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och smarta sensorer, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB