REG
Imsys AB:s konkursansökan beviljad och konkursförvaltare utsedd Imsys AB meddelar att Stockholms tingsrätt har beslutat att bifalla den tidigare kommunicerade konkursansökan och försätta bolaget i konkurs. Utsedd konkursförvaltare är Mikael K...
REG MAR
Styrelsen i Imsys AB (publ) har beslutat att ansöka om att sätta Bolaget i konkurs. Ansökan kommer att inges till Attunda tingsrätt idag, tisdagen den 23:e april Imsys styrelse ansöker om konkurs hos Attunda Tingsrätt.  Beslutet om att ansöka om konkurs följer efter en period där Bolagets ansträngningar att söka en lösning på behovet av r...
REG MAR
Imsys beslutar om en riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning av skulder om cirka 7,0 MSEK till Formue Nord Markedsneutral A/S EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONG KONG...
REG MAR
Imsys AB presenterar delårsrapport: Kvartal 3, november 2023 - januari 2024 • Fler, och fördjupade samarbeten inom rymdindustrin • Fler övriga samarbetsprojekt: IoTBridge, Paliscope, Vinnova, Linköpings Universitet och Xiphera • Ny order från NEO Mon...
REG MAR
Imsys lämnar uppdatering avseende bolagets finansiella situation och en utvärderad kapitalanskaffning Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") lämnar en uppdatering avseende Bolagets finansiella situation. Bolagets rörelsekapital är förbrukat och därmed otillräckligt för att gen...
REG
Imsys offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission...
REG
Imsys utökar sitt erbjudande med RISC-V Imsys AB har under vintern arbetat med att bredda sin produktportfölj med att nu också inkludera den öppna processorarkitekturen RISC-V. Denna är del av ett levande och stort int...
REG
Imsys utvald till "key player" av European Space Agency Imsys AB har blivit utvald till en s k "key player", samt även blivit inbjudna som föredragshållare till ESA och deras rymdinitiativ: "Edge AI and Neuromorphic hardware accelerat...
REG
Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 har fastställts till 0,30 SEK per aktie Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") emitterade 36 536 500 000 teckningsoptioner av serie TO6 i samband med Bolagets företrädesemission under det fjärde kvartalet 2023. Varj...
REG
Imsys offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission...
REG
Imsys AB: Operativ uppdatering II Imsys AB lämnar i detta pressmeddelande en kort uppdatering över planerade aktiviteter inom dotterbolaget ForensIQ One under kvartalet och orientering för halvåret. Företagets pr...
REG
Imsys AB: Operativ uppdatering Imsys AB lämnar i detta pressmeddelande en kort uppdatering över planerade aktiviteter inom halvledarverksamheten under kvartalet och orientering för halvåret. Bolaget kommer ino...
REG
Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 har fastställts till 0,30 SEK per aktie Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") emitterade 924 926 880 teckningsoptioner av serie TO5 i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Varje (1...
REG MAR
Imsys AB presenterar delårsrapport: Kvartal 2, augusti 2023 - oktober 2023 • Imsys AB och ForensIQ One, en koncern med samarbete och gemensam företagsstruktur • Ökade intäkter, nya kunder och ansökansgodkännande med den första av tre utbetalningar fr...
REG
Imsys fastställer avstämningsdag för sammanläggningen av aktier och meddelar omräkning av teckningsoptioner Vid årsstämman i Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") den 31 oktober 2023 beslutades det om en sammanläggning av Bolagets aktier (1:500), varigenom antalet aktier i Bolaget...
REG
Styrelseledamot lämnar Imsys AB Styrelseledamoten Bengt Edlund väljer av personliga skäl att lämna Imsys styrelse med omedelbar verkan. Bolagets valberedning börjar direkt att arbeta med att hitta en ersättare....
REG
Imsys meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KA...
REG
Imsys genomför riktad nyemission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KA...

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB