Pressmeddelanden

REG
Imsys AB:s konkursansökan beviljad och konkursförvaltare utsedd Imsys AB meddelar att Stockholms tingsrätt har beslutat att bifalla den tidigare kommunicerade konkursansökan och försätta bolaget i konkurs. Utsedd konkursförvaltare är Mikael K...
REG MAR
Styrelsen i Imsys AB (publ) har beslutat att ansöka om att sätta Bolaget i konkurs. Ansökan kommer att inges till Attunda tingsrätt idag, tisdagen den 23:e april Imsys styrelse ansöker om konkurs hos Attunda Tingsrätt.  Beslutet om att ansöka om konkurs följer efter en period där Bolagets ansträngningar att söka en lösning på behovet av r...
REG MAR
Imsys beslutar om en riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning av skulder om cirka 7,0 MSEK till Formue Nord Markedsneutral A/S EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONG KONG...
REG MAR
Imsys AB presenterar delårsrapport: Kvartal 3, november 2023 - januari 2024 • Fler, och fördjupade samarbeten inom rymdindustrin • Fler övriga samarbetsprojekt: IoTBridge, Paliscope, Vinnova, Linköpings Universitet och Xiphera • Ny order från NEO Mon...
REG MAR
Imsys lämnar uppdatering avseende bolagets finansiella situation och en utvärderad kapitalanskaffning Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") lämnar en uppdatering avseende Bolagets finansiella situation. Bolagets rörelsekapital är förbrukat och därmed otillräckligt för att gen...
REG
Imsys offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023/2024 Bokslutskommuniké

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB