Pressmeddelanden

Imsys dotterbolag ForensIQ One breddar kunderbjudandet med ny produkt Det svenska mjukvarubolaget ForensIQ One, del av Imsys Group, erbjuder digitala lösningar för att underlätta brottsutredningar. Nu lanserar bolaget sin tredje produkt, Case Inves...
REG MAR
Kallelse till extra bolagsstämma i Imsys AB (publ) Aktieägarna i Imsys AB (publ), org.nr 556213-1614 ("Imsys" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 1 juni 2023 kl. 10:00 i Törngren Magne...
REG MAR
Imsys styrelse beslutar om en företrädesemission av units om cirka 46,9 MSEK, refinansierar lån om 26,5 MSEK, ingår avtal om förvärv av ForensIQ One och föreslår riktad nyemission EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KA...
REG MAR
Omförhandling beträffande Imsys förvärv av ForensIQ One Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") offentliggjorde den 19 januari 2023 att Bolaget avsåg att förvärva ForensIQ One AB ("ForensIQ One"). Den 15 februari 2023 beslutade extr...
REG MAR
Ny order på IM3000 till Imsys AB värd 56,000kr Imsys engelska kund Sionics fördjupar samarbetet
REG
Pelle Ekman och Bengt Edlund enhälligt invalda i Imsys styrelse Per ("Pelle") Ekman och Bengt Edlund invaldes i bolagets Styrelse av en enhällig Extra Bolagsstämma på Imsys kontor i Upplands Väsby. Vidare beslutades även enhälligt om faststäl...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Extra bolagsstämma EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Bokslutskommuniké 2022/2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Delårsrapport Q1 2023/2024 DELÅRSRAPPORT
Årsredovisning 2022/2023 ÅRSREDOVISNING
Årsstämma 2023 ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q2 2023/2024 DELÅRSRAPPORT

Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB