REGMAR

IMSYS tecknar Letter of Intent för IM 4000

  • Volymförsäljning av IM 4000
  • Tre årigt avtal med Mindchip som ska slutföras inom 14 dagar

Imsys AB, det svenska mikroprocessorföretaget, och Mindchip ett företag med verksamhet inom försäljning och marknadsföring, har ingått en avsiktsförklaring (Letter of intent) där Mindchip kommer att köpa Imsys IM 4000-processor i ett miniantal, på mellan 0,5 M och 1 M enheter per år under en 3 årig avtalsperiod. Årsvolymerna motsvarar försäljningsvärden om minimum 4 - 8 MSEK.

Parterna räknar med att slutföra ett avtal med fullständiga villkor inom 14 dagar.

Denna information är sådan information som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2021 kl. 08:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör [email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.

Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB