REGMAR

Imsys tar upp lån om 25 MSEK för att accelerera utveckling och marknadsföring

I syfte att tillföra kapital för att accelerera utvecklingen av Imsys teknologi och för att stärka marknadsorganisation, har Imsys styrelse beslutat att genomföra lånefinansiering om 25 miljoner.

Imsys har valt att genomföra en lånefinansiering för att på ett effektivt sätt tillföra Bolaget medel för att möta de behov som den snabba utvecklingen på mikroprocessormarknaden för AI har skapat.

Marknaden för mikroprocessorer inriktade på AI utvecklas just nu mycket snabbt. Framförallt fordonstillverkarna satsar stort på AI och digitalisering av fordon. När vi analyserar de behov som publicerats, står det klart att Imsys mycket ofta skulle kunna vara den naturliga partnern. Utmaningen är att de flesta av dessa potentiella kunder ännu inte känner till Imsys och de lösningar vår teknologi kan skapa. Därför uppgraderar Imsys sina marknadsaktiviteter och kommer att tillföra resurser för att kunna arbeta mer systematiskt för att göra Imsys känt i den här marknaden.

Prognoserna Imsys använde 2020, indikerade då att marknaden skulle befinna oss i den här situationen först om ett år; 2022. Nu ser vi att marknaden redan finns här. För att inte komma på efterkälken behövs mer resurser omedelbart. För att finansiera dessa har styrelsen valt att tillföra finansiering på 25 miljoner.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt olika finansieringsalternativ i syfte att säkerställa Bolagets optimala långsiktiga finansiering. Finansiering genom detta lån är ett första steg som tas i syfte att tillgodose Bolagets kapitalbehov. Bolaget förfogar på detta sätt över möjligheter att i senare skeden tillföras ytterligare finansiella resurser.

Lånet upptas till marknadsmässiga villkor (1 % per påbörjad 30-dagarsperiod) och löper till den 30 juni 2022. Om lånet inte återbetalats senast 30 juni 2022 har långivaren rätt att kvitta lånet mot aktier till marknadsmässiga villkor. Det föreligger ingen närstående koppling mellan långivaren och Bolaget.

Mangold Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare åt Imsys i samband med lånetransaktionen.

MAR

Denna information är sådan information som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 8/9, 2021 kl. 08:45 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör [email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.

Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB