REG

Imsys lanserar internationella marknadsföringsaktiviteter

Efter att framgångsrikt ha genomfört Bolagets kapitalisering och noteringen på Nordic SME i slutet av förra året, inleder nu Imsys sin internationella lansering.

Vår marknad rör sig snabbt mot lösningar av det slag som Imsys erbjuder, säger VD Magnus Stuart. Marknaderna för Imsys lösningar finns utanför Sverige. Imsys erbjudande är intressant för stora aktörer i Nordamerika och Asien. Vi har därför planerat för att ta initiala kontakter i USA och i Japan.

Bolaget tar nu steget att etablera direkta kontakter med utvalda kunder säger VD Magnus Stuart. Vi ser att våra lösningar självständigt, eller tillsammans med partners har förutsättningar att attrahera kunder, bland annat inom fordonssäkerhet. Fokus i detta initiativ är inriktat på ett begränsat antal nyckelkunder som bedöms få stor affärsnytta av våra lösningar, avslutar Magnus Stuart.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör [email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.

Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB