REG

IMSYS IoT PROCESORER KLARA FÖR MARKNADEN

Imsys har färdigställt utvecklingsarbetet av den nya mjuk- och hårdvaran varan för IM 4000 processorn. Detta innebär att den är färdig för omgående leverans till kunder. Färdigställandet ligger i linje med den plan som bolaget fastställt.

Denna nya programvara för IM 4000 ersätter även den existerande mjukvaran till IM 3000. Färdigställandet innebär att Imsys breddar sin marknad för processorer med en faktor 10 jämfört med den tidigare programvaran för IM 3000.

Därigenom har Imsys nu två konkurrenskraftiga erbjudanden på IoT marknaden.

Detta är en stor och viktig milstolpe som vi uppnått genom detta, säger VD Magnus Stuart. Vi lämnar i och med detta fasen som ett rent utvecklingsbolag och börjar på allvar en spännande kommersiellt resa. Jag hyser stora förhoppningar för vad detta kan innebära för Imsys i när- och framtid avslutar Magnus Stuart. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, VD

Telefon: +46 706 211 350

E-post: [email protected]

Om Imsys AB

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], 08-503 015 50 är bolagets Mentor.

Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB