REG

IMSYS HAR GENOMFÖRT FRAMGÅNGSRIKA DEMONSTRATIONER AV ALICE-TEKNOLOGIN

Imsys har tidigare meddelat färdigställandet av en demonstrationsenhet (demonstrator) för Alice-teknologin som är utvecklad för Artificiell Intelligens (AI). Alice-teknologin lämpar sig för "smarta sensorer" med många olika användningsområden inom fordonssäkerhet.

Imsys har genomfört demonstrationer för två globala aktörer inom fordonssektorn. Demonstrationerna visar att Alice-teknologin uppnår Imsys uppställda specifikationer och möter de krav som dessa båda potentiella kunder har. Särskilt intresse har visats för Imsys helt nyutvecklade lösningar inom behandling av Radarsignaler för AI. Radarsignaler är den enskilt viktigaste källan för kontroll av fordons orientering. AI förbättrar tolkningen av radarsignaler och ökar på så sätt bland annat trafiksäkerheten.

Tillsammans med dessa potentiella kunder arbetar Imsys nu vidare med att definiera produktprojekt för att gå vidare in i fördjupade samarbeten. Vi kommer under sommar och höst att fortsätta demonstrationerna för andra kunder och ser mycket positivt på vad detta kan leda till säger Magnus Stuart, VD i Imsys AB.

Imsys teknologi inom IoT och AI erbjuder mycket energieffektiva lösningar för kunder som är i behov av massiv beräkningskraft för mobila applikationer, vilket i allt större grad efterfrågas av bland annat fordonsindustrin.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

 

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020

Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB