REG

IMSYS ÅTERUPPTAR PRODUKTION AV MIKROPROCESSORN IM3000 PÅ GRUND AV HÖG EFTERFRÅGAN

Imsys har tidigare kommunicerat att mikroprocessorn IM3000 ska tas ur produktion och sluta säljas. Efter önskemål från potentiella kunder inom den i Asiatiska bilindustrin har vi beslutat att återuppta försäljningen. IM3000 är en mikroprocessor med lösningar för inbäddade system.

Genom att kombinera hårdvara från IM3000 med den nyutvecklade programvara som skapats för dess efterföljare, IM4000, öppnas möjligheter att erbjuda en attraktiv lösning. Programvaran förenklar och förbättrar möjligheterna för våra kunder att utnyttja öppen källkod för applikationer och programvaror.

Imsys är i diskussioner med kunder i Asien som har visat ett stort intresse för IM3000 med den nya programvaran. Vi upplever stark efterfrågan på mikroprocessorlösningar som IM3000 med en systemteknik som kan anpassas till flera olika applikationer. Tillväxten i Asien drivs främst av regulatoriska krav på förbättrad bränsleeffektivitet inom fordonsindustrin. Fordonstillverkarna arbetar med att ersätta äldre tekniska lösningar med nya systembaserade.

För Imsys visar det att den nya programvaran ligger helt i linje med marknadens krav. Att IM3000 är en beprövad konstruktion och en systemteknik som gör den attraktiv för olika applikationer inom fordonsmarknaden, säger Magnus Stuart, VD på Imsys. Detta är en produkt som har förutsättningar att även på kort sikt generera betydande intäkter för Imsys.

De senaste årens leveransproblem för halvledare inom fordonsindustrin gör att man efterfrågar ny systemteknik för sitt behov av mikroprocessorer. Vi bedömer att marknaden för IM3000 med den nya programvaran är betydande. Det fina med denna produkt för oss att programvaran är färdig och att hårdvaran är väl beprövad, avslutar Magnus Stuart.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB