REG

IMSYS AB: Publicering av Årsredovisningen 2020-2021

Styrelsen i Imsys har fastställt Bolagets Årsredovisning för verksamhetsåret 2020-2021. Årsredovisning jämte revisionsberättelse bifogas detta pressmeddelande. Dokumentet kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida.

Bolaget påminner om Årsstämma 2021 som hålls den 19 oktober. Kallelsen jämte handlingar med förslag till beslut, finns tillgängliga på Imsys hemsida; www.imsystech.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.


Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB