REG

Imsys AB: Operativ uppdatering II

Imsys AB lämnar i detta pressmeddelande en kort uppdatering över planerade aktiviteter inom dotterbolaget ForensIQ One under kvartalet och orientering för halvåret. Företagets produkter ligger väldigt rätt i tiden med samhällets fokus på att "knäcka gängkriminaliteten" och politikernas ökade fokus och anslag för att förbättra medborgarnas säkerhet. Vidare har produkterna även militära applikationer.

Dagens globala utmaningar och osäkerheter gör att det finns attraktiva tillämpningar på flertalet marknader för det ForensIQ One arbetar med - att erbjuda brottsbekämpande aktörer världen över utredningsverktyg för digitala bevis.

ForensIQ One och Paliscope

I höstas gick vi in i ett samarbete med en känd internationell aktör inom säkerhet - Paliscope. Genom att använda vår teknik ökar enhetsvärdet på Paliscopes försäljning och vi ges nu access till en bred och upparbetad kundlista. Vi vill sedan växa och slipa detta erbjudande tillsammans med Paliscope globalt och förhoppningen är att detta skall leda till konkreta avtal med kunder.

ForensIQ One och återförsäljare

Efter många månaders marknadsbearbetning får vi nu intressanta signaler från framför allt Sydamerika. Här har vi bra kontakter och återförsäljare, något vi arbetar på mer även för andra regioner. Våra lättanvända lösningar visades i augusti för polismyndigheter på hela kontinenten på den största forensikmässan. Vi arbetar med en licensmodell där återkommande intäkter är nyckeln för oss att växa med transparens. Vi har ett par specifika dialoger just nu med olika polismyndigheter här.

Vi har redan en lista med existerande kunder samt polismyndigheter som testar våra produkter. Som redan nämnt ser vi också intressanta applikationsområden militärt för de produkter ForensIQ One har i sin portfölj.

ForensIQ One kommer närvara på mässan "Security and Artficial Intelligence" i Linköping den 31:e januari, en dag som arrangeras tillsammans med Polisens NFC (Nationellt Forensiskt Centrum), Polisens NOA (Nationella Operativa Avdelningen), Digital Forensics Sweden, DFC - ett nätverk mellan privata och offentliga samhällsaktörer verksamma inom rättskipande som samlar svensk expertis inom digital forensik), Linköpings Universitet med flera.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Wærn

Verkställande Direktör, Imsys AB (Publ)

E-post:   [email protected],  Mobil: 0703-22 86 63

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena rymdapplikationer, bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

I Imsyskoncernen finns också företaget ForensIQ One som arbetar med digital forensik. 

Imsys.ai

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB