REG

Imsys AB: Månadsbrev från VD

  • Testchip kommer om nio månader
  • Styrelsen tillförs viktiga erfarenheter
  • Imsys på Stora Aktiedagen i år igen

Oktober månad var händelserik för oss och vi nådde några viktiga mål: Vi har beslutat tillverka ett testchip. Vi har flera bra och konkreta kunddialoger. Tre mycket erfarna utvecklingsingenjörer ansluter till teamet och styrelsen breddar sin kompetens.

Testchip i september

Vi har nu kommit så långt i utvecklingsarbetet att vi beslutat tillverka ett testchip.

Testchipet ger våra kunder möjlighet att se hur deras AI-applikationer körs med vår Alice-teknologi i botten. De kommer med egna sinnen att kunna följa hur detta sker praktiskt.

Viktiga innovativa funktioner i Alice-designen behöver verifieras i testet och detaljer anpassas till den senaste tillverkningstekniken. Vi vill också pröva kvaliteten i designen med hjälp av våra partners avancerade testverktyg.

Arbetet sker i samarbete med ett ledande tyskt företag, specialiserat på testchip. Testchipet kommer att tillverkas i Europa med planerad leverans om ca nio månader, i september 2022.

Nya samarbeten kring halvledare

Imsys relationer inom branschen är viktiga. I januari påbörjas olika nya samarbeten inom halvledarindustrins nätverk för att ta fram testchipet.

Nätverket består av företag med olika roller i den exklusiva skara som tillsammans skapar förstklassiga mikroprocessorer.

Imsys utvecklingsteam har nu knutit till sig flera mycket drivna personer med erfarenheter från olika roller inom halvledarindustrin. Det är mycket glädjande och visar att Imsys ses som en attraktiv arbetsgivare.

Genom rekryteringarna stärks vår potential rejält och vi får mångfalt större resurser till utvecklingsarbetet.

Nu väntar nio månader av intensiv kreativitet för att steg för steg förädla Alice-designen till att motsvara alla funktionskrav. Olika företag inom branschens nätverk bidrar med både extrem expertis och avancerade teknologier.

Patentansökningar

Imsys patentansökningar tar nu ytterligare steg mot godkännande sedan vi fått den internationella sökrapporten. Resultatet av granskningen av Imsys ansökningar ökar värdet av Alice-teknologin vars grundprinciper kommer att skyddas av den fjärde patentansökan.

Vi förstärker löpande våra immateriella rättigheter och tillgångar (IPR) genom att patentarbetet integreras i allt vårt utvecklingsarbete.

Breddad kompetens i styrelsen

Revisionen avslutades i början av månaden och årsstämman hölls den 16 oktober. Nyinvalda i styrelsen är Marcus Risland, Jesper Romell, Frank Schubert och Magnus Stuart. Omvalda är Stefan Blixt och Jan Wäreby.

  • Jesper Romell, 54 har haft ledande roller inom global elektronikdistribution inom stora amerikanska företag.
  • Frank Schubert, 61 bidrar med lång erfarenhet från bilbranschens olika delar både i Sverige och internationellt. Frank har djup kunskap om både tysk och svenska bilindustri.
  • Marcus Risland, 32 har arbetat med corporate finance på amerikansk investmentbank och på svenskt riskkapitalbolag samt har erfarenhet av ledning av tillväxtföretag.

Imsys på Stora Aktiedagen i år igen

Inför noteringen på Nordic Growth Markets Nordic SME i december förra året presenterades Imsys på Stora Aktiedagen. Vi är med i år igen. Den 2 december klockan 17.00 ska vi berätta om hur vi ser på vår framtida potential och om vad Imsys åstadkommit under sitt första noterade år.

AI gigantisk tillväxtmöjlighet

För halvledarindustrin innebär den blixtsnabba användningen av artificiell intelligens, AI, en stor omställning. Från att leverera standardkretsar till ett fåtal producenter av mobiler, laptops och servrar - till att leverera IP och teknik till många industriföretag. Dessa skapar var och en unik AI-lösning för alla sina många industriprodukter. Övergången gynnar renodlade design- och utvecklingsföretag eftersom Industriföretagens AI-lösningar alla måste anpassas till deras befintliga industriprodukter. AI är en gigantisk tillväxtmöjlighet för Imsys.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, verkställande direktör

[email protected]

+46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020

Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB