REG

Imsys AB: Månadsbrev för juni -juli från VD Magnus Stuart

Imsys verksamhet har under sommaren fortsätt att utvecklas i positiv riktning med högt tempo.

  • Etablering av marknadsföring genom internationell distribution
  • Fordonsindustrins efterfrågan växer
  • Viktiga rekryteringar slutförda

Kära Aktieägare,

Högsommaren har nu övergått i sensommar. Semesterperioden är över för den här gången.

Verksamheten har pågått närmast som vanligt under sommaren. Rekrytering av nya duktiga medarbetare står högt upp på min att-göra-lista som VD. Under sommaren har flera potentiella kandidater utvärderats. Det har resulterat i anställning av två nya medarbetare som vi är mycket glada att välkomna till Imsys. Utvecklingsarbetet fortgår enligt planer som tidigare kommunicerats.

Marknadsföring av IM 4000

I detta VD brev avser jag fokusera på hur Imsys ska nå marknaden. Strategin för distribution är att etablera samarbeten med olika företag som är specialister på distribution av detta. Framförallt gäller det här för IM 4000. Den lanseras nu för att finna användare och köpare i en global marknad.

IM 4000 är unik bland annat, genom att den använder Imsys mikrokod - bibliotek, som sannolikt är världens största. IM4000 innehåller mycket flexibel beräkningskraft. Genom nyutvecklad mjukvara och genom den globala standarden LLVM kan IM 4000 användas i inbäddade system som programmeras i de allra vanligaste högnivåspråken som C++, Python eller Matlab. IM 4000 har kvaliteter som gör den idealisk ibland annat internet of things (IoT) applikationer. Kort sagt har IM4000 en mycket bredare marknad än dess framgångsrika föregångare IM3000.

Försäljning och distribution

Nu vinns inga slag med bara prestanda. För det krävs kvalificerad försäljning och distribution. Imsys kommer att under hösten träffa distributionsavtal med distributörer som har fokus på fordonssektorn och inom säkerhetsområdet. Avsikten är att använda sig av distributörer i stället för agenter. De distributörer vi adresserar har dessutom egen teknikkompetens som underlättar arbetet med att infoga och anpassa IM 4000 i kundernas olika applikationer.

Fokus i distributionsarbetet är så kallade "Tier 1" kunder som representerar mycket stora volymer inom fordons-, säkerhetssektorn och inom IoT. Men även OEM-företag kommer att adresseras. De senare på grund av den förskjutning som sker på fordonsmarknaden där programvara och uppdateringar blir nyckelkompetens i värdekedjan. Utmaningen är att hitta applikationer där Imsys kan vara konkurrenskraftig och där kunderna inte tidigare har etablerat samarbeten med andra leverantörer.

Utveckling i marknaden

Den snabba utvecklingen på marknaderna gör att det ständigt skapas nya applikationer och nya behov. Bristen på processorer gör att aktörerna också ser över sina samarbeten. Det skapar möjligheter för Imsys. Det är värt att notera att ett samarbete med en Tier 1 kund inom fordonsindustrin ofta innebär att volymleveranser inleds inom 24-36 månader. I andra marknadssegment kommer volymerna betydligt tidigare. Geografiskt ser vi tre kluster utanför Sverige: Tyskland, USA och Asien. Vi avser täcka dessa områden med distributörer innan årets slut.

Elbilen är en vinnare

Jag har under sommaren följt utvecklingen inom fordonsbranschen med stort intresse. Plötsligt talar alla om el-hybrider och om rena elbilar. Volkswagenchefen utmanar Tesla genom mångmiljardinvesteringar i teknologi och i nya affärsmodeller. Batteriångesten verkar äntligen dämpas. Alla viktiga nyheter från bilbranschen handlar om elbilars fördelar.

Bilen som AI-center

Med förändringen kommer den revolution som innebär att alla framtiden fordon omfattas av IT och systemtekniker som bygger på oerhört avancerade mikroprocessorlösningar. Vårt närmaste AI-center är definitivt bilen. Nästa generation bilar hänvisar mobiltelefonen till andraplatsen när det gäller vår syn på platsen för vår personliga datakraft.

Särskilt intressant är fordonen datasystem behöver löpande uppdatering. Mjukvaror håller på att blir en viktig inkomstkälla för biltillverkarna. När fordonsindustrin nu skaffat sig kontroll över alla programvaror är det naturliga steget att också få kontroll över hårdvaran (elektronikkretsar och processorkraft). Inte nödvändigtvis bara för att kontrollera teknologin utan främst av kommersiella skäl.

En event som jag kommer att bevaka är Teslas AI dag som är den 19 augusti. Den brukar ge mycket intressant information om vad som är i görningen inom fordonssektorn. Tesla leder ännu den utvecklingen.

Nya aktieägare!

Imsys ser med glädje att Bolagets aktie fått stor uppmärksamhet den senaste veckan. Imsys har fått flera hundra nya aktieägare. Det är mycket positivt.

Om Imsys relation till AI

Artificiell Intelligens skapar en gigantisk tillväxtmöjlighet för Imsys. För halvledarindustrin innebär AI en övergång från att leverera standardkretsar till mobiltelefoner, laptops och servrar, till att leverera IPR och teknik till många industriföretag som var och en skapar unika AI lösningar för många olika typer av produkter. Övergången gynnar renodlade design- och utvecklingsföretag eftersom Industriföretagens AI lösningar kräver anpassning till produkter och inte tvärt om, som det historiskt sett ofta varit.

Flexibla mikroprocessorer och mikroprocessorföretag som Imsys, som utvecklar produkter med skalbar prestanda har ett försprång. Det gäller att utnyttja det!

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör [email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS - VIKTIG INFORMATION
Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.


Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.


Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och företagets operativa och finansiella resultat. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i sådana framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte finnas några garantier för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för pressmeddelandet. Bolaget förbinder sig inte att publicera uppdateringar eller revideringar av framåtblickande uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter än vad som krävs enligt gällande värdepapperslagar eller regler eller tillämpliga börsregler.

Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB