REGMAR

Imsys AB kallar till Årsstämma den 19 oktober 2021

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget"), kallas härmed till Årsstämma, tisdagen den 19 oktober 2021

Mot bakgrund av rådande omständigheter kommer Årsstämman 2021 att genomföras genom poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta personligen på årsstämman eller genom personliga ombud med fullmakt. Istället kan aktieägare delta i årsstämman genom poströstning och i förväg ställa eventuella frågor till Bolaget enligt Bolagets instruktioner.

Aktieägare kan utöva sina rättigheter på Årsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och genom att i förväg lämna in eventuella frågor till Bolaget. Den fullständiga kallelsen bifogas detta Pressmeddelande. Formulär kommer att finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.imsystech.com.

MAR

Denna information är sådan information som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 6/9, 2021 kl. 17:10 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör magnus[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.


Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB