REG

Imsys AB: Julbrev från VD

Decembermörkret viker och nu går vi mot ljusare tider. Snart sänker sig julfriden över oss. För mig som vd får jag tid till reflektion över ett mycket händelserikt år.

Först och främst ett varmt tack till alla våra medarbetare och konsulter, våra inspirerande samarbetspartners och Imsys många aktieägare. Tack för i år!

Jag ser fram mot ett fantastiskt 2022 och önskar alla ett riktigt Gott Nytt År.

Några höjdpunkter från 2021

2021 var vårt första år som noterat bolag.

  • Imsys säkrade finansiering på 25 MSEK.
  • Imsys tecknade de första kundavtalen för IM4000 med Mindchip.
  • Vi kom in med fem nya patentansökningar som alla stärker vår marknadsposition.
  • Alice-teknologin följer planen och placerar nu Imsys som en av de mest konkurrenskraftiga lösningarna på den internationella AI-marknaden.
  • Genom flera strategiska rekryteringar har vi byggt upp ett starkt utvecklingsteam

Det här jobbar vi vidare med 2022

Från okänd till välkänd

Imsys är relativt okänt bland investerare, men framför allt bland potentiella kunder. Om vi blir mer kända kommer Imsys att komma med i fler kundsammanhang. Det ger fler affärer. Det gäller för både IM4000 och Alice-teknologin. Vi har som ett av målen för 2022 att gå från okänd till känd. Det räcker inte med att vara bäst - kunderna måste köpa våra produkter.

Ett steg i strategin för detta är den nya hemsida vi lanserar under i början av nästa år.

Vi ska bli bättre på att berätta att vi kan leverera prestanda i världsklass, att våra produkter är mycket effektiva och att vi har lång erfarenhet - det har nästan ingen förstått.

Våra konkurrenter i USA, Storbritannien och Israel tillförs kapitalinjektioner på hundratals miljoner dollar. Värderingarna är inte i miljoner, utan miljarder, oftast dollar. Imsys kapitalinjektioner är mindre. Å andra sidan utnyttjar vi vår längre erfarenhet vilket gör att vi kan använda kapitalet effektivare. Jag anser att vår balans mellan kundvärden, teknisk utveckling, patentansökningar och försäljning är minst lika effektivt i att skapa värden.

Alla nyetablerade konkurrenter saknar Imsys unika systemarkitektur. Lägg därtill det faktum att vi kan utnyttja redan beprövade konstruktioner när vi bygger upp vår Alice-teknologi. Det ger Imsys ett försprång. Framförallt är vår teknik effektivare för att lösa komplexa kundproblem. Vår teknik är genom den unika systemarkitekturen världsledande. Energieffektivitet är vad halvledarvärden fokuserar på. Det ska vi kommunicera tydligare. Dessutom kommer vår marknadsavdelning att förstärkas under 2022. Rekrytering av nyckelmedarbetare pågår redan.

Order för IM4000

IM4000 är vår instegsprodukt. Den visar Imsys unika design och löser olika uppgifter inom IoT. Intäkterna ligger inte i framtiden utan ligger redan under 2022, måhända inte i stora volymer, men jag är övertygad att de tydligt visar riktningen. Vi har redan kandidater för att bli första lanseringskund. Om allt går som planerat inleds leveranser första halvåret 2022.

Order för Alice

Under drygt två år har vi haft täta dialoger med kunder för att arbeta igenom deras behov av beräkningskraft för AI. Marknaden är stark och behovet att finna effektiva lösningar driver utvecklingen framåt. Med de kunddialoger Imsys har ser vi utmärkta möjligheter att nå vårt marknadsmässiga genombrott. En order för Alice-teknologin innebär inte bara trovärdighet utan viktiga intäkter.

AI-marknaden rör sig snabbt. Imsys kommer att öka takten ytterligare nästa år med nya strategiska samarbeten och stärkt kommunikation till kunder och intressenter.

Det kommer inte att bli långtråkigt!

Uppland Väsby i december 2021

Magnus Stuart

VD

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020

Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB