REG

Imsys AB: Inleder samarbete kring radarapplikationer.

Imsys AB och My-Konsult System AB har idag tecknat en avsiktsförklaring för att utvärdera förutsättningarna för samarbete. My-Konsult System AB är verksamt inom avancerade militära system och levererar integrerade system inom radarteknik. Parternas avsikt är att utvärdera varandras kunskaps- och teknikportföljer i syfte att samarbeta.

Imsys och My-Konsult är båda högteknologiska företag med spetskompetens inom kunskapsintensiva områden som mikroprocessorer för AI- och radarsignalbehandling. Företagen har beslutat att utvärdera möjligheter till gemensam utveckling av mjukvarulösningar för radarsignaler som använder artificiell intelligens (AI) för användning i radarsensorer. Den här tekniken är framtidens lösning för bilindustrin. Syftet är att utveckla en mjukvarulösning väl anpassad till Imsys mikroprocessorarkitektur.

- Vi ser radar som det framtida sättet att övervaka fordons rörelser, säger Magnus Stuart, VD för Imsys.

Radar erbjuder mer detaljerad information till fordonets informationssystem. Radar har potential att ge ökad säkerhet genom ökad detaljnivå vid övervakning både inuti fordon och på externa objekt. Med Imsys högeffektiva mikroprocessor och My-Konsults avancerade radarkompetens förväntar vi oss att kunna skapa mjukvarulösningar som genom AI förädlar informationen.

Vi avser också att samarbeta kring konkreta kundprojekt tillsammans inom dessa områden, säger Anders Grenstad, VD för Scandinavian Astor Technologies AB som är moderbolag för My-konsult. Anders Grenstad är pensionerad Amiral i den svenska flottan.

Tillsammans har vi identifierat att det finns efterfrågan på AI inom radar särskilt för lösningar i form av mjukvaror och vi ser därför att det finns ett fönster i marknaden som vi vill fylla, fortsätter Magnus Stuart.

Imsys processorer är imponerande. De har hög prestanda och låg energiförbrukning, därför vill My-konsult utvärdera dem för att användning i våra avancerade radarstörningssystem, avslutar Anders Grenstad.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör [email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.

Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB