REGMAR

Imsys AB - Delårsrapport: Kvartal 3, november 2022 - januari 2023

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 november 2022 - 31 januari 2023 har präglats av fortsatt säljarbete samt slutlansering av den nya produkten IM4000.

 • IM4000 lanserad!
 • Säljfokus & teckningsoptioner
 • Enhällig bolagsstämma beslöt om köp av ForensIQ One

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 november 2022 - 31 januari 2023 har präglats av fortsatt säljarbete samt slutlansering av den nya produkten IM4000. Teamet är väl sammansvetsat och har arbetat hårt på att kunna lansera en produkt som är lätt att använda samt enkel att skräddarsy. VD och CTO har spenderat tid med kunder och preumtiva samarbetspartners och vi ser ett intresse för vår nya produkt.

För verksamhetsårets tredje kvartal redovisar Imsys följande resultat (KSEK):

 • Omsättning uppgick till 0 (11)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 4 119 (-3 466)
 • Investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 3 886 (2 921)
 • Bruttomarginalen på produktförsäljning uppgick till n.a.
 • Resultat i kronor per aktie uppgick till -0,16

Under januari tog styrelsen ett beslut om att förvärva företaget ForensIQ One AB med hjälp av egna aktier. Verksamheterna har redan påbörjat initiativ om hur vi kan lära av varandra och tillsammans öka försäljningen.

Vi i Styrelsen är övertygade om att detta uppköp kommer att bli ett bra exempel på hur 1 + 1 = >2 och har redan idéer på hur vi kan korsbefrukta, arbeta smartare och ha gemensamma resurser.

De största områdena för samarbete är:

 • Bildförbättring, mjukvara
 • Bildförbättring, hårdvara
 • Bildanalys (såväl inom realtidsbevakning som "post-analys")

ForensIQ One:s produkter kräver processing av stora mängder data och att hitta rätt information. De har kommit långt på de få åren de varit verksamma (2019) och har redan en handfull betalande kunder och ett 80-tal polismyndigheter världen runt som just nu utvärderar deras produkter. Samhällsnyttan är stor och det finns även militära applikationer.

Produkterna redan ute på marknaden är Case Investigator och Case Processing Server och under året lanseras Case Investigation Server. De är alla olika verktyg för poliser att säkra upp bevis i den digitala världen.

Den exakta bolagsbildningen och organisationsschemat arbetar styrelsen på nu under mars månad med en extra bolagsstämma i början på april.

Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2023 kl. 08:00 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Wærn

Verkställande direktör Imsys AB (Publ)

E-post:   [email protected],  Mobil: 0703-228663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], telefon 08-503 015 50 är Imsys Mentor.


Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB