REGMAR

Imsys AB: Delårsrapport för första kvartalet i verksamhetsåret 2021-22

Verksamhetsårets första kvartal, 1 maj - 31 juli 2021, inleder ett nytt verksamhetsår. Imsys mål för verksamhetsåret är att etablera partnerskap inom AI med ledande aktörer inom fordon, säkerhet och telekom. Imsys mål är också att skapa kommersiella samarbetsavtal inom försäljning och distribution av komponenter.

Under det förra verksamhetsåret togs viktiga steg när Imsys aktie handlades för första gången, den 29 december 2020. Genom noteringen på NGM, Nordic SME lista, har Bolaget också blivit mera synligt för kunder, för aktieägare och intressenter. Detta är ett stort värde, speciellt för Imsys som är ett bolag med stora tillväxtambitioner.

Bolagets kostnadsutveckling och resultat för första kvartalet av verksamhetsåret 2021-22 följer väl Bolagets planering av sin verksamhet. Faktureringen har påverkats negativt av pandemin.

För verksamhetsårets första kvartal redovisar Imsys följande resultat:

  • Omsättning uppgick till 61 Tkr (228 Tkr)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 2 233 Tkr (- 1 503 Tkr)
  • Investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 2 794 Tkr (1 241 Tkr)
  • Bruttomarginalen på produktförsäljning uppgick till 76,5 % (67,8 %)
  • Resultat i kronor per aktie uppgick till - 0,15 (-0,11)

Den fullständiga Delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida www.imsystech.com.

Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruks förordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2021 kl. 08:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.


Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB