REGMAR

IMSYS AB: Delårsrapport för 2:a kvartalet, 3 månader i verksamhetsåret 2022-23

Verksamhetsårets andra kvartal, 1 augusti - 31 oktober 2022 har präglats av marknadsanalys och organisationsarbete i intensivt tempo samt att helt få klart den nya produkten IM4000. Nye VD tillträdde den 14:e september och har bl a sett till att mer arbete görs på kontoret och på ett effektivare sätt med tydligt fokus på den stundande produktlanseringen. Dessutom har Imsys nye CTO Dag Helmfrid genomfört en organisationsöversyn inom såväl hårdvara som mjukvara. Den nya vässade organisationen och nytt chefskap gör att Imsys nu fokuseras mot bättre projektledarskap, långsiktigt produktfokus samt ökat kundvärde och affärsmässighet.

Delårsrapport för 2:a kvartalet, 3 månader i verksamhetsåret 2022-23

  • Ny organisation på plats
  • Analys och benchmarkingarbete för lansering av IM4000
  • Framgångsrika nyrekryteringar

Verksamhetsårets andra kvartal, 1 augusti - 31 oktober 2022 har präglats av marknadsanalys och organisationsarbete i intensivt tempo samt att helt få klart den nya produkten IM4000. Ny VD tillträdde den 14:e september och har sett till att mer arbete görs på kontoret, vässat lagarbetet samt att företagets nye CTO genomfört en helt ny organisationsförändring inom såväl hårdvaru- som mjukvaruteamen.

"Allt arbete riktas mot bättre projekledarskap, långsiktigt produktfokus samt förbättrat kundvärde" säger VD Jonas Wærn.

För verksamhetsårets andra kvartal redovisar Imsys följande resultat:

  • Omsättningen uppgick till 650 Tkr (181 Tkr), year to date 670 Tkr
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 333 Tkr (-3 003 Tkr) YTD 4 248 Tkr
  • Investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 3 832 Tkr (3 459 Tkr) YTD 13 497 Tkr
  • Bruttomarginalen på produktförsäljning uppgick till 62,5 % (67,8 %) YTD 68,4%
  • Resultat i kronor per aktie uppgick till - 0,09 (-0,23) YTD 0,27

Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning, MAR.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2022 kl. 08:00 CET. 

Den fullständiga kvartalsrapporten finns att hämta på företagets hemsida www.imsys.ai.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Wærn

Verkställande direktör Imsys AB (Publ)

E-post: [email protected]

Mobil: 0703-228663

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], 08-503 015 50 är bolagets Mentor.


Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB