REGMAR

Delårsrapport för 2.a kvartalet och 6 månader per 31 oktober 2021

Verksamhetsårets andra kvartal 1 augusti - 31 oktober 2021 markerar accelererat tempo i verksamheten.

Målen är att etablera partnerskap inom AI med ledande aktörer inom fordon, säkerhet och telekom och att skapa kommersiella avtal inom försäljning och distribution av IM4000.

Bolagets kostnadsutveckling och resultat för andra kvartalet och första 6 månader för verksamhetsåret 2021-22 är i linje med planerad expansion. Faktureringen påverkas ännu negativt av pandemin.

För verksamhetsårets andra kvartal redovisar Imsys följande resultat:

  • Omsättning uppgick till 181 Tkr (509 Tkr)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 003 Tkr (- 1 608 Tkr)
  • Investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 3 459 Tkr (827 Tkr)
  • Bruttomarginalen på produktförsäljning uppgick till 62,5 % (67,8 %)
  • Resultat i kronor per aktie uppgick till - 0,19 (-0,12)

Den fullständiga Delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida www.imsystech.com.

Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2021 kl. 08:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020


Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB