REGMAR

Imsys AB: Delårsrapport för 3:e kvartalet, 9 månader i verksamhetsåret 2021-22

  • Lansering av produktprogram för AI, Artificiell Intelligens och IoT, Internet of Things
  • Avtal om leverans av testchip med Alice-teknologin under tredje kvartalet 2022
  • Relansering av Imsys logotyp, grafiska profil och hemsida, nu med adress www.imsys.ai

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 november 2021 - 31 januari 2022 markerar fortsatt högt tempo i Imsys verksamhet.

Bolagets kostnadsutveckling och resultat för tredje kvartalet och första nio månader för verksamhetsåret 2021-22 och jämfört med perioden förra året, markerar att utvecklingsteamen vuxit i linje med planerad expansion. Faktureringen påverkas ännu negativt av pandemin.

För verksamhetsårets tredje kvartal redovisar Imsys följande resultat:

  • Omsättning uppgick till 11 Tkr (242 Tkr)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 466 Tkr (- 3 150 Tkr)
  • Investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 2 921 Tkr (2 258 Tkr)
  • Bruttomarginalen på produktförsäljning uppgick till 62,5 % (67,8 %)
  • Resultat i kronor per aktie uppgick till - 0,22 (-0,23)

Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2022 kl. 08:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020


Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB