Pharmart AB säljer Svea Apotek genom inkråmsöverlåtelse köpeskilling 1 MSEK

iApoteks dotterbolag Pharmart AB har ingått ett avtal att genom en inkråmstransaktion genomföra en försäljning av öppenvårdsapoteket Svea Apotek.

Köpeskillingen uppgår till 1 MSEK och ska erläggas vid tillträde. Samtidigt frigörs 425 TSEK som är bundet i en hyresgaranti för Svea Apotek.

Sedan apoteket blev stängt av Läkemedelsverket under sju veckor i februari har apoteket på månadsbasis gått med förlust.

En huvudsaklig orsak till detta var att apoteket tvingades att avsluta all distanshandel som innebar att expediera digitala EES recept.

Efter en oanmäld inspektion 25 oktober 2023 återkallade Läkemedelsverket tillståndet att bedriva verksamheten för öppenvårdsapotek.

Pharmart kommer nu att fokusera på bolagets e-handel som bedrivs genom  www.apotek365.se .

För mer information, kontakta Bolagets representanter:

VD Mikael Ehrman mobil: 070-845 51 82 e-mail: [email protected]

Styrelseordförande Magnus Nilsson mobil: 070-516 06 78 e-mail: [email protected]

Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429