Pressmeddelanden

Pharmart AB säljer Svea Apotek genom inkråmsöverlåtelse köpeskilling 1 MSEK iApoteks dotterbolag Pharmart AB har ingått ett avtal att genom en inkråmstransaktion genomföra en försäljning av öppenvårdsapoteket Svea Apotek. Köpeskillingen uppgår till 1 MSE...
Läkemedelsverket återkallar tillståndet att bedriva öppenvårdsapotek för Pharmart AB Svea Apotek Läkemedelsverket genomförde en inspektion av Svea Apotek 2023-10-25 och rapporten skickades 2023-11-02. Läkemedelsverkets bedömning grundar sig på en genomgång av Svea Apoteks ve...
Delårsrapport Q2 2023 nettoomsättning 9,3 (11,8 MSEK) rörelseresultat (EBIT) 1,0 MSEK (-0,4) Koncernens nettoomsättning uppgick för kvartal 2 till 9,3 (11,8 MSEK) med ett rörelseresultat (EBIT) på 1,0 MSEK (-0,4). EBITDA-resultat blev 1,0 MSEK (0,8)
Kommuniké från Årsstämma 2023 Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638, har hållit årsstämma i Stockholm den 29 maj 2023.
Koncernens nettoomsättning uppgick för kvartal 1 till 4,8 (10,0 MSEK) med ett rörelseresultat (EBIT) på -3,0 MSEK (-1,4). EBITDA-resultat blev -2,4 (0,2) iApotek Int AB Delårsrapport Q1 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick för kvartal 1 till 4,8 (10,0 MSEK) med ett rörelseresultat (EBIT) på -3,0 MSEK (-1,4). EBITDA-resultat ble...
iApotek Int AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2022 iApotek Int AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida samt har bifogats detta pressmeddelande. VD Mikael Ehrman mobil: 070-845 51 82 e...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429