Pharmart AB säljer Svea Apotek genom inkråmsöverlåtelse köpeskilling 1 MSEK iApoteks dotterbolag Pharmart AB har ingått ett avtal att genom en inkråmstransaktion genomföra en försäljning av öppenvårdsapoteket Svea Apotek. Köpeskillingen uppgår till 1 MSE...
Läkemedelsverket återkallar tillståndet att bedriva öppenvårdsapotek för Pharmart AB Svea Apotek Läkemedelsverket genomförde en inspektion av Svea Apotek 2023-10-25 och rapporten skickades 2023-11-02. Läkemedelsverkets bedömning grundar sig på en genomgång av Svea Apoteks ve...
Delårsrapport Q2 2023 nettoomsättning 9,3 (11,8 MSEK) rörelseresultat (EBIT) 1,0 MSEK (-0,4) Koncernens nettoomsättning uppgick för kvartal 2 till 9,3 (11,8 MSEK) med ett rörelseresultat (EBIT) på 1,0 MSEK (-0,4). EBITDA-resultat blev 1,0 MSEK (0,8)
Kommuniké från Årsstämma 2023 Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638, har hållit årsstämma i Stockholm den 29 maj 2023.
Koncernens nettoomsättning uppgick för kvartal 1 till 4,8 (10,0 MSEK) med ett rörelseresultat (EBIT) på -3,0 MSEK (-1,4). EBITDA-resultat blev -2,4 (0,2) iApotek Int AB Delårsrapport Q1 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick för kvartal 1 till 4,8 (10,0 MSEK) med ett rörelseresultat (EBIT) på -3,0 MSEK (-1,4). EBITDA-resultat ble...
iApotek Int AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2022 iApotek Int AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida samt har bifogats detta pressmeddelande. VD Mikael Ehrman mobil: 070-845 51 82 e...
Kallelse till årsstämma i iApotek Int AB (publ) Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2023 på Nybrogatan 6 i Stockholm klockan 10:00. Entrén till s...
Kvartal 4 omsättning 9,6 (9,5 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -0,1 (-1,5 MSEK). EBIT -1.3 MSEK (-8.1 MSEK) Sammanfattning oktober - december 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 9,6 MSEK (9,5) en ökning med 1,1 % och visade ett rörelseresultat (EBIT) på -1,3 MSEK (-8,1). EBITD...
Dotterbolaget Pharmart AB:s öppenvårdsapotek Sveaapotek öppnar omedelbart enligt beslut från Läkemedelsverket iApoteks dotterbolag Pharmart AB har idag, den 28 mars 2023, mottagit beslut från Läkemedelsverket att bolagets öppenvårdsapotek, Sveaapotek, får vara öppet samt köpa in och förs...
Dotterbolaget Pharmarts Öppenvårdsapotek stängs tillsvidare efter inspektion iApotek dotterbolaget Pharmarts Öppenvårdsapotek stängs tillsvidare efter Läkemedelsverkets inspektion
Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i iApotek teckningskurs 0:10 kr per aktie Utnyttjande av TO1 för teckning av aktier i iApotek Int AB till teckningskurs 0:10 kr är nu möjlig. Lösen sker löpande i slutet av varje månad med början den 30 september 2022 oc...
För kvartal 2 omsättning 11.78 MSEK (11.96 MSEK) och kraftigt förbättrat resultat EBITDA 605 TSEK (-1.2 MSEK). Ökning av bruttomarginalen 39 % (28 %).   +---------------------------+-------------------+-------------------+ | Finansiell översikt | | | +---------------------------+------...
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 17 AUGUSTI 2022 Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), 559048-9638, har hållit extra bolagsstämma i Stockholm den 17 augusti 2022. Nedan följer ett sammandrag av stämmans beslut. Samtliga beslut h...
Kallelse till extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 på Nybrogatan 6, i Stockholm klockan 14:00. Den extr...
Kommuniké från Årsstämma 2022 Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), 559048-9638, har hållit årsstämma i Stockholm den 15 juni 2022. Nedan följer ett sammandrag av årsstämmans beslut där samtliga beslut har fat...
iApotek Int AB (publ) delårsrapport januari-mars 2022 Totalt intäkter 10,0 msek (11,9) EBITDA -0,2 msek (-1,0) Likvida medel 4,4 msek (2,6)
iApotek Int AB (publ) kallelse till årsstämma den 15 juni 2022 Styrelsen i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallar till årsstämma onsdagen den 15 juni 2022, kl. 10.00 på Johannesgränd 1 i Stockholm (Hoi Publishing AB:s l...

Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429