Kommuniké från extra bolagsstämman i iApotek Int AB

Kommuniké från den extra bolagsstämman i iApotek Int AB den 12 november 2021 med fortsatt stämma den 16 november 2021 

Vid den extra bolagsstämman den 12 november 2021, där vissa frågor bordlades tillfälligt för behandling på fortsatt bolagsstämma den 16 november 2021, beslutades följande:

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande företrädesemission av units enligt punkten 7 i kallelsen.

Stämman beslutade att ge i uppdrag till styrelsen att ansöka om notering av bolagets aktie på en handelsplats. Bolaget kommer att ansöka om att uppta aktien till handel på en MTF handelsplats.

Stämman beslutade att välja Sverker Littorin som styrelseledamot.

Stämman beslutade att punkterna 8-11 på dagordningen bordlades för beslut på fortsatt stämma den 16 november, vilken genomfördes med följande resultat:

Stämman beslutade att inte godkänna styrelsens förslag gällande kvittningsemission av units enligt punkten 8 i kallelsen.

Styrelsens förslag kunde inte godkännas av den extra stämman eftersom kravet på 90 % av rösterna på stämman inte kunde uppnås då Tikspac AB röstade mot styrelsens förslag.

Stämman beslutade att inte godkänna styrelsens förslag gällande kvittningsemission av units enligt punkten 9 i kallelsen.

Styrelsens förslag kunde inte godkännas av den extra stämman eftersom kravet på 90 % av rösterna på stämman inte kunde uppnås då Tikspac AB röstade mot styrelsens förslag.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande företrädesemission av units enligt punkten 10 i kallelsen. Villkor för beslutet är lägst stöd av 66.67 % av rösterna vid stämman, vilket uppfylldes vid omröstningen.
Det noterades i protokollet att Tikspac AB röstade nej till styrelsens förslag.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande bemyndigande om emissioner enligt punkten 11 i kallelsen. Villkor för beslutet är lägst stöd av 66.67 % av rösterna vid stämman, vilket uppfylldes vid omröstningen.
Det noterades i protokollet att Tikspac AB röstade nej till styrelsens förslag.

För mer information, kontakta bolagets representanter: 
Styrelseordförande Lars Rambe, mobil 0709-369080 e-mail [email protected] 
VD Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail [email protected]

www.iapotek.se

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429