Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i iApotek teckningskurs 0:10 kr per aktie

Utnyttjande av TO1 för teckning av aktier i iApotek Int AB till teckningskurs 0:10 kr är nu möjlig. Lösen sker löpande i slutet av varje månad med början den 30 september 2022 och med slutdatum fram till 30 juni 2023. Enligt beslut från extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 har teckningskursen för TO1 fastställts till 0:10 kr per aktie.

Översiktlig information om utnyttjande av teckningsoptioner TO1:

Teckningsoptioner som är förvaltarregistrerade (i depå)

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje bank eller förvaltare. Banken/depåförvaltaren skickar ut information till kontoinnehavaren med instruktioner för teckning. I annat fall logga in på värdepappersdepån och få instruktioner om hur man skall utnyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. I det fall det inte finns instruktioner, kontakta bank eller förvaltare alternativt iApoteks VD Mikael Ehrman [email protected] eller mobil: 0708-455 182.

I korthet behöver respektive bank eller annan förvaltare följande information. På bolagets hemsida, www.iapotek.se, finns en Word fil för att underlätta nedanstående informationen till depåförvaltare:

  • Depånummer.
  • Personnummer alternativt organisationsnummer för den som ska utnyttja teckningsoptioner.
  • ISIN kod för iApotek TO1 är: SE0017130883
  • Antal teckningsoptioner som ska utnyttjas för teckning av aktier.

Teckningsoptioner som är direktregistrerade (genom VP-konto).

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel hos Eminova Fondkommission, antingen via [email protected] eller 08-684 211 00. Länk: https://eminova.se/uppdrag/iapotek-int-ab-2/  

Villkor i korthet för teckningsoption 2021/1 (TO1).

En teckningsoption berättigar till teckning av en (1) stamaktie i iApotek Int AB med slutdatum 30 juni 2023.

Teckningskurs har fastställts till 0,10 kr per aktie.

Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0017130883.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna (TO1) finns på iApoteks Int AB:s hemsida www.iapotek.se.

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail [email protected]

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429