iApotek Int AB säljer e-handel för vuxenleksaker till Purefun Goup AB (publ) för 2.3 MSEK

iApotek Int AB:s dotterbolag Eprix AB säljer e-handeln för vuxenleksaker till Purefun Group AB (publ) genom en inkråmsöverlåtelse. Köpeskillingen uppgår till 2.3 MSEK varav 800 000 kr avser varulager.

Detta är ytterligare ett steg för att genomföra iApoteks strategi att bli en stark nischspelare inom läkemedel och relaterade produkter. Målet är att utnyttja alla distributionskanaler för iApoteks receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och relaterade produkter.

E-handeln för vuxenleksaker har en stor kunddatabas men har över tid utgjort en allt mindre procentuell andel av e-handelns totala omsättning inom iApotek.

Purefun är en stor och professionell aktör inom segmentet med möjligheter att utveckla e-handelssiten.

För mer information, kontakta bolagets representanter:

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail [email protected]

Styrelseordförande Lars Rambe, mobil 0709-369080 e-mail [email protected]

www.iapotek.se

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429