iApotek Int AB (publ) kallelse till årsstämma den 15 juni 2022

Styrelsen i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallar till årsstämma onsdagen den 15 juni 2022, kl. 10.00 på Johannesgränd 1 i Stockholm (Hoi Publishing AB:s lokaler). Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 juni 2022 samt ska anmäla sig till årsstämman senast den 10 juni 2022, per post till iApotek Int AB (publ), c/o Rambe Group AB, Romansvägen 46, 13153 Nacka, eller per e-post till [email protected]. Kallelsen har publicerats i PoIT och finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.iapotek.se och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

iApotek Int AB (publ)

För styrelsen VD Mikael Ehrman

Kontaktinfo: Tel 0708-455 182 E-mail: [email protected]

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429