Kvartal 4 omsättning 9,6 (9,5 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -0,1 (-1,5 MSEK). EBIT -1.3 MSEK (-8.1 MSEK)

Sammanfattning oktober - december 2022

Koncernens nettoomsättning uppgick till 9,6 MSEK (9,5) en ökning med 1,1 % och visade ett rörelseresultat (EBIT) på -1,3 MSEK (-8,1). EBITDA-resultat för perioden blev -0,1 (-1,5).

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0) och visade ett rörelseresultat (EBIT) på -1,0 MSEK (-1,3). EBITDA-resultat blev -1,0 MSEK (-1,2).

 

Sammanfattning januari - december 2022

Koncernens nettoomsättning uppgick till 40,8 MSEK (41,8) en minskning med 2,4 % och visade ett rörelseresultat (EBIT) på -6,1 MSEK (-11,0). EBITDA-resultatet för perioden blev -1,5 (-4,4).

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0) och visade ett rörelseresultat (EBIT) på -3,7 MSEK (-12,0). EBITDA-resultat blev -3,7 MSEK (-2,5).

Finansiell översikt koncernen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncernen (msek)

Q4 2022

Q4 2021

Helår 2022

Helår 2021

Totala intäkter

9,6

9,5

40,8

41,8

EBITDA

-0,1

-1,5

-1,5

-4,4

Resultat efter finansiella poster

-1,3

-8,1

-6,1

-11,0

Balansomslutning

11,4

17,5

11,4

17,5

Soliditet (%)

70,2%

79,0%

70,2%

79,0%

Resultat per aktie (sek)

0,0

-0,4

-0,1

-0,3

Likvida medel

2,3

3,5

2,3

3,5Dotterbolaget Pharmart AB: Verksamheten omfattar bolagets öppenvårdsapotek samt e-handel (apotek365.se). Fortsatt hög omsättning och med god vinstmarginal. Omsättningen uppgick till 38,9 MSEK (24,5 MSEK) med ett resultat (EBIT) om 3,1 MSEK (2,6 MSEK).

Läkemedelsverket gjorde en inspektion 2023-01-26 på Pharmarts öppenvårdsapotek Svea Apotek. Läkemedelsverket återkom med en rapport 2023-02-10 med beskedet att tillfälligt stänga öppenvårdsapoteket.

Den 28 mars 2023 fick Pharmart AB beslutet från Läkemedelsverket att bolagets öppenvårdsapotek, Svea Apotek, får vara öppet samt köpa in och försälja läkemedel.

Att bolagets öppenvårdsapotek, Svea Apotek, varit stängt under ovanstående period kommer att påverka både omsättning och resultat negativt för perioden kvartal 1 2023.

Dotterbolaget Eprix AB: Totala intäkter uppgick till 3,5 MSEK (26,1 MSEK) med ett resultat (EBIT) om -2,4 MSEK (3,3 MSEK).

Kommentar finansiell utveckling

Under perioden kvartal 4 2022 har koncernens operativa bolag fortsatt den positiva utvecklingen mot högre lönsamhet både på EBITDA nivå samt en förbättrad bruttomarginal. Omsättningen på samma nivå för kvartal 4 2022 9.6 MSEK jämfört med kvartal 4 2021 9.5 MSEK. Detta gäller även för helåret 2022 jämfört med 2021.

Koncernen har ökat bruttomarginalen samt förbättrat resultatet. Detta är i linje med de strategiska beslut som fattades i september 2021 av den nya styrelsen.

För helåret 2022 totala intäkter 40.8 MSEK, vilket är något lägre jämfört med 2021 (41.8 MSEK).  

Rörelseresultat före avskrivning förbättrades till - 1.5 MSEK jämfört med - 4.4 MSEK för 2021. Efter finansnetto har bolagets resultat förbättrats till - 6.1 MSEK jämfört med - 11.0 MSEK för 2021. Resultatet efter finansnetto påverkas av avskrivningar som uppgår till 4.6 MSEK.

Sammanfattningsvis har koncernens och specifikt de operativa bolagens resultat förbättrats sedan september 2021, även om det under 2022 uppkommit kostnader för att renodla bolagets strategi.

Moderbolaget iApotek har som kommunicerats i tidigare rapporter inga intäkter och belastas i huvudsak av kostnader för overhead samt kostnader för externa konsulter.

En proforma översiktlig resultatredovisning för dotterbolagen Pharmart samt Eprix (den operativa verksamheten) avseende perioden jan-dec 2022 visar följande omsättning och resultat.

 

Pro forma före koncernelimineringar Perioden jan-dec 2022 TSEK

 

Omsättning

EBITDA

Res e fin netto

Pharmart samt Eprix

42 414

2 226

760

 

Rapporten har ej granskats av Bolagets revisor.

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455 182 e-mail [email protected]

Styrelseordförande Magnus Nilsson mobil 070-516 06 78 e-mail [email protected]

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429