För kvartal 2 omsättning 11.78 MSEK (11.96 MSEK) och kraftigt förbättrat resultat EBITDA 605 TSEK (-1.2 MSEK). Ökning av bruttomarginalen 39 % (28 %).

 

Finansiell översikt

Koncernen (MSEK)

 

 

 

 

Kvartal 2, 2022

Kvartal 2, 2021

6 mån 2022

6 mån 2021

Totala intäkter

11,8

12,0

21,8

24,4

EBITDA

0,6

-1,2

0,5

-1,7

Resultat efter finansiella poster

-0,5

-2,4

-1,8

-4,0

Balansomslutning

15,2

21,6

15,2

21,6

Soliditet (%)

73

79

73

79

Resultat per aktie (sek)

-0,01

-0,06

-0,04

-0,10

Likvida medel

1,9

1,0

1,9

1,0

Bruttomarginal

39%

28%

38%

31%

Antal utestående aktier 40 000 814

 

Kommentar finansiell utveckling

I korthet avseende perioden 6-mån 2022. Lägre omsättning 21.8 MSEK (24.4 MSEK) men en högre bruttovinstmarginal för koncernen 38 % jämfört med 30% vilket har resulterat i en kraftig resultatförbättring framförallt på EBITDA nivå 527 TSEK (-1.7 MSEK).

Detta är helt i linje med den strategi som bolaget har kommunicerat i de senaste rapporterna, vilket innebär att fokusera på bruttovinstmarginalen.

För kvartal 2 redovisar Pharmart AB:s öppenvårdsapotek, Svea Apotek, den högsta omsättningen och vinsten för ett enskilt kvartal. Pharmart har senaste året utvecklat sin affärsmodell vilket nu får genomslag i både omsättning och resultat. Detta är tack vare skickligt management i bolaget.

Bolagets e-handel apotek365 visar högre bruttomarginaler men fortsatt är omsättningen för låg. Marknadsföringskostnader för e-handeln är fortsatt höga som procentuell andel av omsättningen.

Moderbolaget iApotek har inga intäkter och belastas av kostnader för overhead samt externa konsulter. En stor del av overhead och externa konsulter är för perioden högre än normalt och kommer efter kvartal tre att vara lägre.

En proforma resultatredovisning för dotterbolagen Pharmart samt Eprix (den operativa verksamheten) avseende perioden 6-mån 2022 visar följande finansiella översikt. Dock kommer koncernen även i framtiden att belastas av kostnader för overhead samt externa konsulter.

 

Pro forma

Period jan-juni 2022 TSEK

Omsättning

EBITDA

Res e fin netto

Pharmart samt Eprix

  21 757

 2 475

  1 743

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail [email protected]

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se , på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429