iApotek Företrädesemission 23 Nov - 07 Dec 2021

Extra bolagstämman i iApotek Int AB (org.nr 559048-9638) har den 12 november 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Företrädesemission

Emissionen omfattar högst 2 021 883 units. och kan inbringa bolaget 303 282,45 kronor vid full teckning. En unit består av en aktie, en teckningsoption av serie TO1, och en teckningsoption av serie TO 2. Teckningskursen är 0,15 kronor per unit (teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt).

Övertilldelningsoption

Beslutad 15 november 2021. I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i den beslutade företrädesemissionen bemyndigas styrelsen att senast den 31 december 2021, fatta beslut om en emission av ytterligare 10 000 000 units (vardera bestående av en aktie och två teckningsoptioner), till en emissionskurs om 0,15 kronor per unit. Övriga villkor enligt villkoren för units i Företrädesemissionen.

Länk till Eminova FK för teckning av units  https://eminova.se/uppdrag/iapotek-int-ab/

För mer information, kontakta bolagets representanter:

Styrelseordförande Lars Rambe, mobil 0709-369080 e-mail [email protected]  

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail [email protected]

www.iapotek.se

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429